Blomsterremedierne - Bachs Blomsterremedier. Undervisning og behandling.

Bachs Blomsterremedier
Bachremediet Knavel
Gå til indhold
Blomsterremedierne
Her følger nogle få stikord til Bachs 38 forskellige blomsterremedier, der er lavet af ugiftige planter og som kan bruges af både mennesker og dyr.
 
Først er der et stikord til følelsen eller tilstanden, der har brug for heling. Dernæst den positive udgave af samme følelse eller tilstand, som opstår ved korrekt brug af rette remedie. Læs mere i Introduktion til Bachs Blomsterremedier af Susanne Løfgren eller i De tolv helbredere af Edward Bach.

 

Edward Bach, De tolv helbredere
Abeblomst: Frygt eller angst, hvor årsagen er kendt. Generthed. Mod og tapperhed
Agermåne: Overfladisk munterhed. Man tør vise hvem man er.
Agersennep: Depression uden umiddelbar forståelig årsag. Glæde over livet.
Avnbøg: Mental træthed, udsætter opgaver. Vitalitet og styrke.
Balsamin: Utålmodighed. Tålmodighed.
Bævreasp: Angst af ukendt oprindelse, ængstelse, forudanelser. Indre ro. Tryghed
Bøg: Irritation over andre,  kritisk.  Tolerance
Cerato: Tvivler på egen intuition. Stoler på egen intuition.
Cikorie: Hønemor/far, opmærksomhedskrævende. Ægte ”moder” kærlighed og omsorg.
Eg: Fortsætter trods udmattelse. Udholdenhed med erkendelse af egne grænser.
Elm: Overvældet af ansvar. Vished om, at vanskeligheder kan klares.
Ensian: Modløshed af kendt årsag. Overvinder forhindringer.
Fuglemælk: Eftervirkninger af chok, sorg. Neutraliserer alle chok, healer traumer trøster.
Guldpil: Bitterhed, man ser sig selv som offer. Tager ansvar for sig selv.
Hestekastanje: Tankekværnen. Sindsro, klart hoved.
Hunderose: Apati, resignation. Indre motivation.
Jernurt: Overbegejstring, Ildsjæl. Slappe af, ville mindre.
Kaprifolie: Nostalgi og hjemve. At kunne leve med fortiden.
Kastanjeknop: Man lærer ikke af sine erfaringer. Bruger sine erfaringer. Lærer af dem.
Kildevand: Selvfornægtelse. Give slip på strenge krav.
Kirsebærblomme: Angst for at miste kontrol, hysteri. Sindsro.
Klematis: Lever i fremtiden, drømmer. Jordforbindelse.
Knavel: Man er ubeslutsom. Balance, beslutsomhed.
Kristtorn: Had, vrede, jalousi, mistænksomhed. Åbner hjertet, kærlighed.
Lyng: Selvcentreret, hypokondri. Indfølingsevne, lytter
Lærk: Mangel på selvtillid. ”Jeg kan godt”, selvtillid.
Oliventræ: Træthed, udmattelse. Vitalitet, indre regeneration.
Rød Hestekastanje: Overdreven frygt på andres vegne. Omsorg uden ængstelse.
Skovfyr: Skyldfølelse, selvbebrejdelse. Tilgiver sig selv.
Skovhejre: Kan ikke finde sin vej i livet. Kender sin rette vej/opgave.
Soløje: Rædsel, panikangst. Ro, selv i nødsituationer.
Sødæble: Kan ikke lide sit ydre. Urenheder. Accept af egen krop.
Tornblad: Håbløshed, fortvivlelse. Håbet vender tilbage.
Tusindgylden: Kan ikke sige nej. Selvbestemmelse, viljestyrke.
Valnød: Påvirkelig overfor andres mening, forandringer. Bliver i sig selv, beskyttelse.
Vandrøllike: Reserveret, holder sig for sig selv. Varme relationer, samhørighedsfølelse.
Vinranke: Dominerende, herskesyg. At kunne lede andre uden dominans.
Ægte kastanje: Overvældende indre smerte. At kunne se lyset igen.


Anne Hammer Langgaard
61 71 19 30
anne@langgaard.eu
Tilbage til indhold